Friday, September 17, 2010

પ્રેમ .....!!!!!


શું તને ખબર છે ??

આભ માં થી જે ઝર મર ઝર મર વરસે છે

પછી વાદળ બની જે ધોધમાર વરસે છે

એ મારો જ પ્રેમ છે


શું તને ખબર છે ?

હુફળી સવાર ના આકાશ માં જે ચમકે છે

ને રાતે શીતલ ચાંદની બની દમકે છે

એ મારો જ પ્રેમ છે


શું તને ખબર છે ?

ખીલતી વસંત માં જે સુવાસ બની મેહ્કે છે

મૌસમ માં જે ચેહક ચહેકે છે

એ મારો જ પ્રેમ છે


શું તને ખબર છે ?

ચંદ ચકોરી ને ફૂલ ભમરા ની જે પ્રીત છે

નદી ના વહેં માં વહેતું જે સંગીત છે

એ મારો જ પ્રેમ છે


શું તને ખબર છે ?

કઈ કેટલીયે વેદનાઓ જે હસતા મુખે સહે છે

ને તારી રાગ રાગ માં જે લોહી બની વહે છે

એ મારો જ તો પ્રેમ છે


શું તને ખબર છે ?

કઈ છૂપો નથી આખી દુનિયા ની એ સામે છે

છતાં જનમ જનમ થી જે ફક્ત તારા નામે છે

એ મારો જ પ્રેમ છે


આવ તને મળવું એનાથી શું તું એને ઓળખે છે

જે તારાથી પણ વધુ તને ઓળખે છે

એ મારો જ પ્રેમ છે ...
No comments: